Aktuální zprávy VaK Třebíč - dobrovolný svazek obcí

„TŘEBÍČ – REKONSTRUKCE STOKY AG“ - ukončeno

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci:
„TŘEBÍČ – REKONSTRUKCE STOKY AG“
zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Výkon technického dozoru investora (TDI) projektu
„TŘEBÍČ – REKONSTRUKCE STOKY AG“
Vyvěšeno dne: 15.10.2010
Sejmuto dne: 25.10.2010

„JAMOLICE – KANALIZACE A ČOV“ - ukončeno

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci:
„JAMOLICE – KANALIZACE A ČOV“
zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele
(zadávací dokumentace)
„JAMOLICE – KANALIZACE A ČOV“
Vyvěšeno: 14.10.2010
Sejmuto dne: 01.11.2010

„HERALTICE – KANALIZACE, II.ETAPA“ - ukončeno

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci:
„HERALTICE – KANALIZACE, II.ETAPA“
zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Zpracování dokumentace pro stavební řízení včetně inženýrské činnosti
„HERALTICE – KANALIZACE, II.ETAPA“
Vyvěšeno: 14.10.2010
Sejmuto dne: 01.11.2010

„POKOJOVICE - KANALIZACE A ČOV“ - ukončeno

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: "POKOJOVICE - KANALIZACE A ČOV"
zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Název veřejné zakázky:
Zpracování dokumentace pro stavební řízení včetně inženýrské činnosti a pro výběr zhotovitele (zadávací dokumentace) a výkon autorského dozoru pro stavbu "POKOJOVICE - KANALIZACE A ČOV"
Vyvěšeno dne: 04.10.2010
Sejmuto dne: 25.10.2010

„VÝČAPY- KANALIZACE A ČOV“ - ukončeno

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: "VÝČAPY- KANALIZACE A ČOV"
zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Název veřejné zakázky:
Zpracování dokumentace pro stavební řízení včetně inženýrské činnosti a pro výběr zhotovitele (zadávací dokumentace) a výkon autorského dozoru pro stavbu "VÝČAPY- KANALIZACE A ČOV"
Vyvěšeno dne: 04.10.2010
Sejmuto dne: 25.10.2010

« Předchozí 1 2 3 4 Následující »
Archiv článků

Aktuálně

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2017

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2017

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

Investiční akce v roce 2016

Svazek realizuje v roce 2016 investiční akci Třebíčsko – vodohospodářská infrastruktura II. fáze (T‑VHI)
a Třebíčsko – dostavba vodovodů a kanalizací II. fáze (T‑DVK). F
inancování obou akcí z dotací Operačního programu Životní prostředí v rámci 61. výzvy.

Více novinek