Projekty finančně podpořené Krajem Vysočina

banner KV

Seznam akcí zde

 

oddělovač 2

 


Projekty finančně podpořené Městem Třebíč

Logo TŘEBÍČ Základní 4.1

ČOV Třebíč - intenzifikace

 

Odkanalizování místních částí města Třebíče a obce Okřešice

 

Třebíč, ul. Bráfova

 

Třebíčsko - vodohospodářská infrastruktura

 

Třebíč - rekonstrukce kanalizace ul. Heyrovského

 

 

oddělovač 2Projekty finančně podpořené Jihomoravským krajem

logo JM jraj 

Kanalizace Polánka a Rokytná

Rekonstrukce vodovodu v místní části Moravského Krumlova – Rokytná

Jamolice - kanalizace a ČOVAktuálně

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2017

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2017

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

Investiční akce v roce 2016

Svazek realizuje v roce 2016 investiční akci Třebíčsko – vodohospodářská infrastruktura II. fáze (T‑VHI)
a Třebíčsko – dostavba vodovodů a kanalizací II. fáze (T‑DVK). F
inancování obou akcí z dotací Operačního programu Životní prostředí v rámci 61. výzvy.

Více novinek