Projekty finančně podpořené Krajem Vysočina

banner KV

Seznam akcí zde

 

oddělovač 2

 


Projekty finančně podpořené Městem Třebíč

Logo TŘEBÍČ Základní 4.1

ČOV Třebíč - intenzifikace

 

Odkanalizování místních částí města Třebíče a obce

Okřešice

 

Třebíč, ul. Bráfova

 

Třebíčsko - vodohospodářská infrastruktura

 

Třebíč - rekonstrukce kanalizace ul. Heyrovského


Třebíč - rekonstrukce vodovodu ul. Jihlavská brána


Technická a dopravní infrastruktura - Třebíč, Na Kopcích,

sektor B3, B6, R6


Třebíč - ulice Zdislavina, podchycení volné výustě


Třebíč - rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ulici

Řípovská a Seifertova

 

 

oddělovač 2Projekty finančně podpořené Jihomoravským krajem

logo JM jraj 

Kanalizace Polánka a Rokytná

Rekonstrukce vodovodu v místní části Moravského Krumlova – Rokytná

Jamolice - kanalizace a ČOVAktuálně

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2017

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2017

Dotace z OPŽP pro období 2014-2020

Dotace zveřejněny v sekci Investice

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

Více novinek