08.11.2016 07:29:08

Investiční akce v roce 2016

Svazek realizuje v roce 2016 investiční akci Třebíčsko – vodohospodářská infrastruktura II. fáze
(T‑VHI) a Třebíčsko – dostavba vodovodů a kanalizací II. fáze (T‑DVK). F
inancování obou akcí z dotací Operačního programu Životní prostředí v rámci 61. výzvy.

A) Třebíčsko vodohospodářská infrastruktura, podprojekt Moravské Budějovice – II. fáze

Zhotovitel: Ing. Pavel Pelán, Podloučky 267, Hrotovice,  IČ: 18124348. 

Cena díla je 4 849 849,05 Kč bez DPH.

Stavební objekty:

Kanalizace – s podporou dotace         1 094 446,55 Kč
Kanalizace – vlastní zdroje                 2 821 213,20 Kč

Vodovod – vlastní zdroje                        894 189,29 Kč
Vedlejší a ostatní náklady                        40 000,00 Kč

B) Třebíčsko dostavba vodovodů a kanalizací, podprojekt Rešice, kanalizace – II. fáze

Výstavba kanalizace.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.
, Praha 5, Smíchov, Plzeňská 3217/16, IČO: 46678468

Cena díla 2.525.575,- Kč bez DPH.

 

lb

Aktuálně

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2018

vodné: 43,81 Kč

stočné: 35,05 Kč

Nárůst oproti roku 2017 činí 2,6%

Dotace z OPŽP pro období 2014-2020

Dotace zveřejněny v sekci Investice

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

Více novinek