Ke stažení

dokumenty

dodatek č. 2 ke Stanovám.pdf Dodatek č. 2 ke Stanovám

dodatek č. 3 ke Stanovám.pdf dodatek č. 3 ke Stanovám

LXI. výzva -přehled staveb 07'2015.pdf LXI. výzva -přehled staveb 07'2015

Počet obyvatel a hlasů od 37. VH 13.4.2018.pdf Počet obyvatel a hlasů po 37. VH 13.4.2018

Provozní smlouva mezi VAK Třebíč a VAS Třebíč.pdf Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací

Stanovy + Dodatek 1.pdf Stanovy + Dodatek 1

Výpis z rejstříku 31. 01. 2018.pdf Výpis z rejstříku 31. 01. 2018

Zásady o spolufinancování vodního díla 2017.pdf Zásady o spolufinancování vodního díla 2017

hevo

osvědčení o zápisu ochranné známky.pdf osvědčení o zápisu ochranné známky

ÚPV hevo.pdf úpv hevo

ÚPV hevo kombinovaná.pdf úpv hevo kombinovaná

ÚPV hevo slovní.pdf Osvědčení o zápisu

stavby

stavby dotace OPŽP 2014 - 2020.pdf Stavby a dotace OPŽP 2014 - 2020

CZ_RO_B_C.jpg Logo OPŽP

Dotace Kraj Vysočina.pdf Dotace Kraj Vysočina

Aktuálně

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2018

vodné: 43,81 Kč

stočné: 35,05 Kč

Nárůst oproti roku 2017 činí 2,6%

Dotace z OPŽP pro období 2014-2020

Dotace zveřejněny v sekci Investice

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

Více novinek