Ke stažení

dokumenty

dodatek č. 2 ke Stanovám.pdf Dodatek č. 2 ke Stanovám

E-kapka 3.pdf Informace z VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.

LXI. výzva -přehled staveb 07'2015.pdf LXI. výzva -přehled staveb 07'2015

Provozní smlouva mezi VAK Třebíč a VAS Třebíč.pdf Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací

Stanovy + Dodatek 1.pdf Stanovy + Dodatek 1

Výpis z rejstříku 27.10.2017.pdf Výpis z rejstříku 27.10.2017

Zásady o spolufinancování vodního díla 2017.pdf Zásady o spolufinancování vodního díla 2017

CZ_RO_B_C.jpg Logo OPŽP

Dotace Kraj Vysočina.pdf Dotace Kraj Vysočina

Aktuálně

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2017

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2017

Dotace z OPŽP pro období 2014-2020

Dotace zveřejněny v sekci Investice

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

Více novinek