Heraltická voda – výdejní automaty v Třebíči - fotogalerie po rekonstrukci


Koordinaci exkurzí na objekty VAK zajišťuje paní Bojková z VAS, a. s.

e-mail: bojkova@vastr.cz


Město Třebíč je zásobeno pitnou vodou ze tří vodních zdrojů.  První vodní zdroj představuje vodní nádrž Mostiště, druhým vodním zdrojem pro město je Vranovská přehrada a třetím je tzv. vodní zdroj „Heraltice“.

Průměrná denní spotřeba pitné vody města Třebíč je 110 l/s. Z toho „Heraltice“ městu dodávají přes 20 l/s. Nejkvalitnější vodou z výše uvedených zdrojů je právě voda z „Heraltic“, neboť se jedná o vodu podzemní s vysokou biologickou hodnotou. Voda vykazuje optimální poměr vápníku a hořčíku, má nízký obsah dusičnanů. Proto je možno vodu používat pro přípravu umělé kojenecké stravy.

Aby kvalitní voda byla dostupná všem občanům Třebíče, ale i jeho okolí, svazek v r. 1996 zprovozňuje v centru města dva výdejní automaty na výdej heraltické vody. V r. 1999 svazek zprovozňil třetí automat, tentokrát na výdej vody perlivé, sycené oxidem uhličitým.

Heraltickou vodu lze platit hotově nebo čipovou kartou či klíčenkou, které mohou zájemci obdržet na kontaktním místě VAS, a.s. na ul. V. Nezvala 996, Třebíč. (tel. 604 228 924)

Otvírací doba:

po - 8-12, 13-17
út -  8-12
st -  11-15
čt -  8-12
pá - 8-12

Čipová karta i klíčenka jsou zdarma a nabíjení umožňuje dobíjecí automat ve výdejně. Maximální hodnota je 1000 Kč.

 

CENA VODY ZA 1 LITR Z VÝDEJNÍCH AUTOMATŮ :

heraltická voda
při platbě čipovou kartou:  1 Kč
při platbě mincemi:             2  Kč


heraltická voda sycená oxidem uhličitým:
při platbě čipovou kartou:  2  Kč
při platbě mincemi:             3  Kč

 

Pro zájemce byla ve výdejně zřízena free wifi zóna

Aktuálně

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2017

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2017

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

Investiční akce v roce 2016

Svazek realizuje v roce 2016 investiční akci Třebíčsko – vodohospodářská infrastruktura II. fáze (T‑VHI)
a Třebíčsko – dostavba vodovodů a kanalizací II. fáze (T‑DVK). F
inancování obou akcí z dotací Operačního programu Životní prostředí v rámci 61. výzvy.

Více novinek