Hlavní dokumenty upravující postavení svazku

Stanovy

 • sídlo
 • předmět činnosti
 • vznik a zánik členství
 • práva a povinnosti členů
 • orgány svazku a jejich práva a povinnosti
 • zásady hospodaření …

Smlouva o nájmu a provozu

 • 1. 7. 1994 uzavřena s provozovatelem VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., divize Třebíč
 • 1. 12. 2000 nahrazena novou smlouvou na dobu určitou do 31. 12. 2020
 • Svazek obcí pronajímá provozovateli veškerá zařízení VaK, která jsou v jeho vlastnictví.
 • Provozovatel se zavazuje pronajaté VaK provozovat a o tento majetek se starat s maximální odbornou péčí a s péčí řádného hospodáře.
 • dne 19. 12. 2013 byla vzhledem k existenci 38 dodatků nahrazena smlouvou novou. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2024.

Zásady spolufinancování vodního díla 2017

 • Aktualizaci Pravidel pro spolufinancování Svazku a poskytnutí finanční dotace členským obcím na realizaci a obnovu vodního dílaschválila Valná hromada svazu obcí VODOVODY A KANALIZACE dne 7.04.2017.

Aktuálně

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2018

vodné: 43,81 Kč

stočné: 35,05 Kč

Nárůst oproti roku 2017 činí 2,6%

Dotace z OPŽP pro období 2014-2020

Dotace zveřejněny v sekci Investice

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

Více novinek