Hospodaření

 


Návrh rozpočtu na rok 2018 zveřejněno 20.03.2018

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2023 zveřejněno 20.03.2018

 

Návrh závěrečného účtu zveřejněno 20.03.2018


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2017zveřejněno 20.03.2018

 

Rozpočtové opatření 10_2017 zveřejněno 19.01.2018


Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018 zveřejněno 02.01.2018


Rozpočtové opatření 9_2017 zveřejněno 20.12.2017


Rozpočtové opatření 8_2017 zveřejněno 08.12.2017 


Rozpočtové opatření 7_2017 - zveřejněno 08.11.2017 


Rozpočtové opatření 6_2017 zveřejněno 30.10.2017


Rozpočtové opatření 5_2017 zveřejněno 20.09.2017

 

Rozpočtové opatření 4_2017 zveřejněno 15.08.2017


Rozpočtové opatření 3_2017 zveřejněno 12.07.2017


Rozpočtové opatření 2_2017 zveřejněno 07.06.2017


Rozpočtové opatření 1_2017 zveřejněno 11.05.2017


Schválený rozpočet na rok 2017 - odkaz zveřejněno 10.04.2017

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2017 - odkaz zveřejněno 10.04.2017
 

Schválený Závěrečný účet - odkaz zveřejněno 10.04.2017
 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - odkaz zveřejněno 10.04.2017
 

Přílohy A-E ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - odkaz zveřejněno 10.04.2017
 


Aktuálně

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2018

vodné: 43,81 Kč

stočné: 35,05 Kč

Nárůst oproti roku 2017 činí 2,6%

Dotace z OPŽP pro období 2014-2020

Dotace zveřejněny v sekci Investice

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

Více novinek