Hospodaření

Rozpočtové opatření 7_2018 - zveřejněno 10. 12. 2018

Rozpočtové opatření 6_2018 - zveřejněno 13. 11. 2018

Rozpočtové opatření 5_2018 - zveřejněno 13. 11. 2018

Rozpočtové opatření 4_2018 - zveřejněno 18. 9. 2018

Rozpočtové opatření 3_2018 - zveřejněno 10. 7. 2018

Rozpočtové opatření 2_2018 - zveřejněno 6. 6. 2018

Rozpočtové opatření 1_2018 - zveřejněno 10. 5. 2018

Závěrečný účet za rok 2017zveřejněno 10. 5. 2018

Střednědobý výhled rozpočtuzveřejněno 10. 5. 2018

Rozpočet schválený 2018zveřejněno 10. 5. 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2017zveřejněno 20.03.2018

Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018 zveřejněno 02.01.2018


 

 

Aktuálně

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2018

vodné: 43,81 Kč

stočné: 35,05 Kč

Nárůst oproti roku 2017 činí 2,6%

Dotace z OPŽP pro období 2014-2020

Dotace zveřejněny v sekci Investice

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

Více novinek