Majetek svazku - stav k 1. 1. 2017

 

 

 

  Vlastní
majetek
počet ks
Vlastní
majetek
km

Majetek v
hospodaření
počet ks

Majetek v
hospodaření
km

Vodovody   705    340
Úpravny vod 6      
Kanalizace   380   147
Čistírny odpadních vod 23   18  
Ostatní objekty :        
     - čerpací stanice na vodovodech 10      
     - přečerpací stanice 18      
     - vodojemy 62    15  
     - čerpací stanice na kanalizacích 52    28  
     - dešťové oddělovače 104    30  

Aktuálně

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2017

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2017

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

Investiční akce v roce 2016

Svazek realizuje v roce 2016 investiční akci Třebíčsko – vodohospodářská infrastruktura II. fáze (T‑VHI)
a Třebíčsko – dostavba vodovodů a kanalizací II. fáze (T‑DVK). F
inancování obou akcí z dotací Operačního programu Životní prostředí v rámci 61. výzvy.

Více novinek