Majetek svazku - stav k 1. 1. 2017

 

 

 

  Vlastní
majetek
počet ks
Vlastní
majetek
km

Majetek v
hospodaření
počet ks

Majetek v
hospodaření
km

Vodovody   705    340
Úpravny vod 6      
Kanalizace   380   147
Čistírny odpadních vod 23   18  
Ostatní objekty :        
     - čerpací stanice na vodovodech 10      
     - přečerpací stanice 18      
     - vodojemy 62    15  
     - čerpací stanice na kanalizacích 52    28  
     - dešťové oddělovače 104    30  

Aktuálně

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2018

vodné: 43,81 Kč

stočné: 35,05 Kč

Nárůst oproti roku 2017 činí 2,6%

Dotace z OPŽP pro období 2014-2020

Dotace zveřejněny v sekci Investice

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

Více novinek