Projekty podpořené obcemi 


Projekty finančně podpořené Městem Třebíč

Logo TŘEBÍČ Základní 4.1

ČOV Třebíč - intenzifikace

 

Odkanalizování místních částí města Třebíče a obce

Okřešice

 

Třebíč, ul. Bráfova

 

Třebíčsko - vodohospodářská infrastruktura

 

Třebíč - rekonstrukce kanalizace ul. Heyrovského


Třebíč - rekonstrukce vodovodu ul. Jihlavská brána


Technická a dopravní infrastruktura - Třebíč, Na Kopcích,

sektor B3, B6, R6


Třebíč - ulice Zdislavina, podchycení volné výustě


Třebíč - rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ulici

Řípovská a Seifertova

 

 

oddělovač 2


Aktuálně

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2018

vodné: 43,81 Kč

stočné: 35,05 Kč

Nárůst oproti roku 2017 činí 2,6%

Dotace z OPŽP pro období 2014-2020

Dotace zveřejněny v sekci Investice

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

Více novinek