Účast svazku v jiných společnostech

EM - VAK s.r.o.

Společnost EM - VAK byla prodána VODÁRENSKÉ AKCIONVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. - výpis z obchodního rejstříku ke stažení zde

Dne 11.4.1997 byla do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně zapsána společnost s ručením omezeným EM - VAK s.r.o. se sídlem v Třebíči, Luční 1004. Zakladatelem a jediným společníkem jsou VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči.

Předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, prodej a zprostředkovatelská činnost.

 

Svaz VKMO s.r.o.

V roce 1999 se rozhodlo 10 svazků (vč. svazku Třebíč) založit společnost s ručením omezeným  "SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ MĚST A OBCÍ, s.r.o." (SVKMO) s tím, že do této společnosti vložily všechny své akcie Vodárenské akciové společnosti, a.s.

SVKMO je od 21. 12. 2012 jediným akcionářem společnosti VAS, a.s. a funkci akcionáře vykonává tak, aby byly vytvářeny podmínky pro obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury
a současně bylo dosahováno optimalizovaných provozních nákladů.

SVKMO na základě mandátních smluv připravil regionální projekt "Projekt  ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa". 

 

Aktuálně

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2017

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2017

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

Investiční akce v roce 2016

Svazek realizuje v roce 2016 investiční akci Třebíčsko – vodohospodářská infrastruktura II. fáze (T‑VHI)
a Třebíčsko – dostavba vodovodů a kanalizací II. fáze (T‑DVK). F
inancování obou akcí z dotací Operačního programu Životní prostředí v rámci 61. výzvy.

Více novinek