Účast svazku v jiných společnostech

Svaz VKMO s.r.o.

V roce 1999 se rozhodlo 10 svazků (vč. svazku Třebíč) založit společnost s ručením omezeným  "SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ MĚST A OBCÍ, s.r.o." (SVKMO) s tím, že do této společnosti vložily všechny své akcie Vodárenské akciové společnosti, a.s.

SVKMO je od 21. 12. 2012 jediným akcionářem společnosti VAS, a.s. a funkci akcionáře vykonává tak, aby byly vytvářeny podmínky pro obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury
a současně bylo dosahováno optimalizovaných provozních nákladů.

SVKMO na základě mandátních smluv připravil regionální projekt "Projekt  ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa". 

 

Aktuálně

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2018

vodné: 43,81 Kč

stočné: 35,05 Kč

Nárůst oproti roku 2017 činí 2,6%

Dotace z OPŽP pro období 2014-2020

Dotace zveřejněny v sekci Investice

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

Více novinek