Aktuálně

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

VODOVOD ROKYTNICKO II. ETAPA - PŘIVADĚČE

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozhsahu na akci: "VODOVOD ROKYTNICKO II. ETAPA - PŘIVADĚČE"
Zpracování dokumentace pro stavební řízení včetně intenýrské činnosti na stavbu "VODOVOD ROKYTNICKO II. ETAPA - PŘIVADĚČE"

Přibyslavice – kanalizace II. etapa

Přibyslavice – kanalizace II. etapa IČP 258278 Operační program Životní prostředí, výzva č.3. výzva OPŽP – individuální projekty Tento projekt napomáhá ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi občany Evropské unie. Vyvěšeno dne: 29. 10. 2012

Více novinek