VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

 

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč je provozovatelem infrastrukturního majetku svazku obcí „VODOVODY A KANALIZACE“ se sídlem v Třebíči (vodovodů, kanalizací a souvisejících objektů).

Tato společnost vznikla v roce 1993 na základech bývalého státního podniku Jihomoravské vodovody a kanalizace Brno, odštěpný závod Třebíč.

Základní činnosti:

  • Provoz vodovodů a kanalizací
  • Inženýrská činnost v oblasti výstavby vodovodů a kanalizací
  • Rozbory vod a kalů v akreditovaných laboratořích
  • Technologická činnost v oblasti pitných a odpadních vod
  • Stavební, montážní a zemní práce
  • Poradenská činnost v oblasti provozování vodovodů a kanalizací

Kontaktní údaje:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč,

Kubišova 1172,
674 11 Třebíč

Tel.:    568 899 111
Fax:    568 899 165
Dispečink – stálá služba:   568 846 253, 603 804 288

E-mail: sekretariat@vastr.cz

Bližší údaje najdete na webových stránkách společnosti Vodárenská a.s.:  www.vodarenska.cz 

Aktuálně

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2018

vodné: 43,81 Kč

stočné: 35,05 Kč

Nárůst oproti roku 2017 činí 2,6%

Dotace z OPŽP pro období 2014-2020

Dotace zveřejněny v sekci Investice

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

Více novinek