Vodohospodářské investice
 
Schválené dotace v rámci Operačního programu Životního prostředí pro období 2014-2020

CZ_RO_B_C

Realizace 2016

1. výzva

Ukončeno:

Třebíčsko – vodohospodářská infrastruktura - číslo projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_001/0000349

 

Realizace:

Třebíčsko dostavba vodovodů a kanalizací - číslo projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_001/0000348

 

Realizace od 2017

21. výzva

Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice - číslo projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001323

V současné době probíhá realizace stavby

 

42. výzva

Realizace stavby:

Kuroslepy – kanalizace a ČOV - číslo projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004751

Pocoucov, Budíkovice – kanalizace - číslo projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004856

 

Realizace od 2018

Příprava stavby:

Březník – kanalizace a ČOV - číslo projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004846

Klučov - kanalizace a ČOV - číslo projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004848

Aktuálně

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2017

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2017

Dotace z OPŽP pro období 2014-2020

Dotace zveřejněny v sekci Investice

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

Více novinek