Aktuální zprávy VaK Třebíč - dobrovolný svazek obcí

Prodej a výměna karet a klíčenek na heraltickou vodu

Dne 1. 8. 2016 byl zahájen prodej a výměna čipových karet a klíčenek na odběr heraltické vody ve výdejně na V. Nezvala 996 a byl uveden do provozu dobíjecí automat v budově.

V měsíci srpnu bude prodej i výměna probíhat v zákaznickém oddělení VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. divize Třebíč, Kubišova 1172 a od 1. září přímo v budově výdejny v době otvíracích hodin. 

Cena nové karty či klíčenky je 50 Kč a poplatek za výměnu 20 Kč.

Bližší informace podá paní Zichová na zákaznickém oddělení VAS, a. s. tel.: 568 899 112

Prezentace z pracovního semináře

V sekci Ke stažení je uložena prezentace k aktuální vodohospodářské tematice

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2016

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2016

Celý článek

Systém pro inspekci kanalizace kamerou

V roce 2014 jsme zakoupili systém pro inspekci kanalizace kamerou od českobudějovické firmy I.B.O.S. EU a.s.

Tato kamera bude sloužit nejen pro potřeby členských obcí svazku, ale i pro širokou veřejnost. Její provoz zajišťuje VAS, a. s., divize Třebíč.

Cenu kamerové prohlídky kanalizace naleznete v ceníku služeb VAS.

Ukázky realizace vestaveb kamer si můžete prohlédnout na stránkách dodavatele.

Archiv článků

Aktuálně

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

VODOVOD ROKYTNICKO II. ETAPA - PŘIVADĚČE

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozhsahu na akci: "VODOVOD ROKYTNICKO II. ETAPA - PŘIVADĚČE"
Zpracování dokumentace pro stavební řízení včetně intenýrské činnosti na stavbu "VODOVOD ROKYTNICKO II. ETAPA - PŘIVADĚČE"

Přibyslavice – kanalizace II. etapa

Přibyslavice – kanalizace II. etapa IČP 258278 Operační program Životní prostředí, výzva č.3. výzva OPŽP – individuální projekty Tento projekt napomáhá ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi občany Evropské unie. Vyvěšeno dne: 29. 10. 2012

Více novinek