Aktuální zprávy VaK Třebíč - dobrovolný svazek obcí

Informace pro zákazníky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.

V sekci Ke stažení vkládáme informaci zákazníkům o vodoměrech pod názvem E-kapka 3.pdf

Investiční akce v roce 2016

Svazek realizuje v roce 2016 investiční akci Třebíčsko – vodohospodářská infrastruktura II. fáze
(T‑VHI) a Třebíčsko – dostavba vodovodů a kanalizací II. fáze (T‑DVK). F
inancování obou akcí z dotací Operačního programu Životní prostředí v rámci 61. výzvy.

Celý článek

Prezentace z pracovního semináře

V sekci Ke stažení je uložena prezentace k aktuální vodohospodářské tematice

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2016

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2016

Celý článek

Systém pro inspekci kanalizace kamerou

V roce 2014 jsme zakoupili systém pro inspekci kanalizace kamerou od českobudějovické firmy I.B.O.S. EU a.s.

Tato kamera bude sloužit nejen pro potřeby členských obcí svazku, ale i pro širokou veřejnost. Její provoz zajišťuje VAS, a. s., divize Třebíč.

Cenu kamerové prohlídky kanalizace naleznete v ceníku služeb VAS.

Ukázky realizace vestaveb kamer si můžete prohlédnout na stránkách dodavatele.

Archiv článků