Aktuální zprávy VaK Třebíč - dobrovolný svazek obcí

Výměna automatů na heraltickou vodu

Od 27. 5. 2016 je v provozu jeden z nových automatů na heraltickou vodu.

Průběžně budou přibývat i další dva, a zprovoznění sycené vody bude závislé na dokončení podlahy ve vstupní místnosti výdejny. Předpoklad zní asi týden.

Po přechodnou dobu budou automaty fungovat pouze na mince a od července i na čipové karty, které bude možno vyměnit přímo v budově výdejny.

Informace o plném provozu zveřejníme zde.

Prezentace z pracovního semináře

V sekci Ke stažení je uložena prezentace k aktuální vodohospodářské tematice

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2016

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2016

Celý článek

Systém pro inspekci kanalizace kamerou

V roce 2014 jsme zakoupili systém pro inspekci kanalizace kamerou od českobudějovické firmy I.B.O.S. EU a.s.

Tato kamera bude sloužit nejen pro potřeby členských obcí svazku, ale i pro širokou veřejnost. Její provoz zajišťuje VAS, a. s., divize Třebíč.

Cenu kamerové prohlídky kanalizace naleznete v ceníku služeb VAS.

Ukázky realizace vestaveb kamer si můžete prohlédnout na stránkách dodavatele.

Archiv článků

Aktuálně

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

VODOVOD ROKYTNICKO II. ETAPA - PŘIVADĚČE

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozhsahu na akci: "VODOVOD ROKYTNICKO II. ETAPA - PŘIVADĚČE"
Zpracování dokumentace pro stavební řízení včetně intenýrské činnosti na stavbu "VODOVOD ROKYTNICKO II. ETAPA - PŘIVADĚČE"

Přibyslavice – kanalizace II. etapa

Přibyslavice – kanalizace II. etapa IČP 258278 Operační program Životní prostředí, výzva č.3. výzva OPŽP – individuální projekty Tento projekt napomáhá ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi občany Evropské unie. Vyvěšeno dne: 29. 10. 2012

Více novinek