Aktuální zprávy VaK Třebíč - dobrovolný svazek obcí

Svazek slaví 25 let vzniku

1993 - 2018

ČLÁNEK

Informace z VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.

E-KAPKA

Informace zákaníkům o vodoměrech pod názvem e-Kapka

e-Kapka je elektronický informační leták, který je určen našim zákazníkům. Jeho cílem je v obecné rovině několikrát do roka informovat o aktualitách v oblasti vodárenství a  zodpovědět dotazy odběratelů, které jsou mnohdy velmi podobné.

Informace pro zájemce o exkurzi na vodárenské objekty

Koordinaci exkurzí na objekty VAK zajišťuje paní Bojková z VAS, a. s.

e-mail: bojkova@vastr.cz


ostatní informace viz odkaz Heraltická voda

Celý článek

Informace pro zákazníky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.

V sekci Ke stažení vkládáme informaci zákazníkům o vodoměrech pod názvem E-kapka 3.pdf

Investiční akce v roce 2016

Svazek realizuje v roce 2016 investiční akci Třebíčsko – vodohospodářská infrastruktura II. fáze
(T‑VHI) a Třebíčsko – dostavba vodovodů a kanalizací II. fáze (T‑DVK). F
inancování obou akcí z dotací Operačního programu Životní prostředí v rámci 61. výzvy.

Celý článek
« Předchozí 1 2 3 4 Následující »
Archiv článků

Aktuálně

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2018

vodné: 43,81 Kč

stočné: 35,05 Kč

Nárůst oproti roku 2017 činí 2,6%

Dotace z OPŽP pro období 2014-2020

Dotace zveřejněny v sekci Investice

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

Více novinek