Ke stažení

DOKUMENTY VAK
HEVO
STAVBY
Stanovy + Dodatek 1
Dodatek č. 2 ke Stanovám (zveřejněné 25.11.2018)
Dodatek č. 3 ke Stanovám
Výpis z rejstříku 10.1.2019
Zápis do registru 1993
Zápis z ustavující schůze
Počet obyvatel a hlasů po 37. VH 13.4.2018
Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací
Střednědobý investiční plán
osvědčení o zápisu ochranné známky
úpv hevo
úpv hevo kombinovaná
Osvědčení o zápisu
Stavby a dotace OPŽP 2014 - 2020
Logo OPŽP
Dotace Kraj Vysočina
Logo VaK