Ke stažení

DOKUMENTY VAK
HEVO
STAVBY
Výpis z rejstříku 04.04.2022
Stanovy + Dodatek 1
Dodatek č. 2 ke Stanovám
Dodatek č. 3 ke Stanovám
Zápis do registru 1993
Zápis z ustavující schůze
Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací
Počet obyvatel k 01.01.2022
Zásady financování VAK Třebíč
IČO
DIČ
Živnostenský list
Materiály na 41. VH
Zápis z 41. VH
Příloha A ke Stanovám k 22.11.2022
osvědčení o zápisu ochranné známky
úpv hevo
úpv hevo kombinovaná
Osvědčení o zápisu
Stavby a dotace OPŽP 2014 - 2020
Logo OPŽP
Dotace Kraj Vysočina
Logo VaK