Ke stažení

DOKUMENTY VAK
HEVO
STAVBY
Počet obyvatel svazku k 1.1.2021
Stanovy + Dodatek 1
Dodatek č. 2 ke Stanovám
Dodatek č. 3 ke Stanovám
Oznámení KÚ Vysočina po 39. VH
Kontakty všech členských obcí 2021
Výpis z rejstříku 04.05.2021
Zápis do registru 1993
Zápis z ustavující schůze
Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací
Seminář pro svazkové obce - PREZENTACE
Zásady financování VAK Třebíč
Materiály 40. VH 2021
Zápis z 40. VH
Střednědobý investiční plán
PFO 2021
osvědčení o zápisu ochranné známky
úpv hevo
úpv hevo kombinovaná
Osvědčení o zápisu
Stavby a dotace OPŽP 2014 - 2020
Logo OPŽP
Dotace Kraj Vysočina
Logo VaK