Ke stažení

DOKUMENTY VAK
HEVO
STAVBY
Počet obyvatel svazku k 1.1.2020
Stanovy + Dodatek 1
Dodatek č. 2 ke Stanovám
Dodatek č. 3 ke Stanovám
Oznámení KÚ Vysočina po 39. VH
Kontakty všech členských obcí po 39. VH konané 19.6.2020
Výpis z rejstříku 08.01.2021
Zápis do registru 1993
Zápis z ustavující schůze
Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací
Střednědobý investiční plán
Seminář pro svazkové obce - PREZENTACE
Materiály 39. VH 2020
Zásady financování VAK Třebíč
Zápis z 39. VH
Oznámení o zveřejnění
osvědčení o zápisu ochranné známky
úpv hevo
úpv hevo kombinovaná
Osvědčení o zápisu
Stavby a dotace OPŽP 2014 - 2020
Logo OPŽP
Dotace Kraj Vysočina
Logo VaK