Svaz VKMO s.r.o.

V roce 1999 se rozhodlo 10 svazků (vč. svazku Třebíč) založit společnost s ručením omezeným „SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ MĚST A OBCÍ, s.r.o.“ (SVKMO) s tím, že do této společnosti vložily všechny své akcie Vodárenské akciové společnosti, a.s.

SVKMO je od 21. 12. 2012 jediným akcionářem společnosti VAS, a.s. a funkci akcionáře vykonává tak, aby byly vytvářeny podmínky pro obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury a současně bylo dosahováno optimalizovaných provozních nákladů.

SVKMO na základě mandátních smluv připravil regionální projekt „Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa“.