Město Třebíč je zásobeno pitnou vodou ze tří vodních zdrojů. První vodní zdroj představuje vodní nádrž Mostiště, druhým vodním zdrojem pro město je Vranovská přehrada a třetím je tzv. vodní zdroj Heraltice.

Průměrná denní spotřeba pitné vody města Třebíč je 110 l/s. Z toho heraltický zdroj městu dodává přes 20 l/s. Nejkvalitnější vodou z výše uvedených zdrojů je právě voda z Heraltic, neboť se jedná o vodu podzemní s vysokou biologickou hodnotou. Voda vykazuje optimální poměr vápníku a hořčíku, má nízký obsah dusičnanů.

Aby kvalitní voda byla dostupná všem občanům Třebíče, a jeho okolí, svazek v roce 1996 zprovoznil v centru města dva výdejní automaty na výdej heraltické vody. V roce 1999 svazek zprovoznil třetí automat, na výdej vody perlivé, sycené oxidem uhličitým. V roce 2016 došlo k celkové rekonstrukci výdejny heraltické vody a k rozšíření počtu automatů.

Heraltickou vodu lze platit hotově nebo čipovou kartou či klíčenkou, které mohou zájemci obdržet na kontaktním místě VAS, a.s. na ul. V. Nezvala 996, Třebíč nebo na zákaznickém oddělení VAS na ul. Kubišova 1172, 674 11 Třebíč.

OTEVÍRACÍ DOBA
Po: 8.00 – 12.00
Čt: 8.00 – 12.00

Čipová karta i klíčenka jsou zdarma a nabíjení umožňuje dobíjecí automat ve výdejně. Max. hodnota je 1000 Kč.

 

+420 604 228 924
[email protected]