Hospodaření

Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2019
Schválený rozpočet pro rok 2018
Rozpočtové opatření č. 01 2018
Rozpočtové opatření č. 02 2018
Rozpočtové opatření č. 03 2018
Rozpočtové opatření č. 04 2018
Rozpočtové opatření č. 05 2018
Rozpočtové opatření č. 06 2018
Rozpočtové opatření č. 07 2018
Rozpočtové opatření č. 08 2018
Rozpočtové opatření č. 09 2018
Závěrečný účet za rok 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017
Střednědobý výhled rozpočtu 2018