Hospodaření

Předběžný souhlas k RO 09/2021
Rozpočtové opatření č. 09/2021
Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2022
Zápis z 41. VH z 22.4.2022
Plnění Rozpočtu 2021
Schválený Rozpočet 2022
Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2027
Závěrečný účet 2021
Oznámení o zveřejnění 2022
Předběžný souhlas k rozpočtovému opatření 01/2022
Rozpočtové opatření 01/2022
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace-Jemnice, ul. Slavonická,rekonstrukce vodovodu
Smlouva o poskytnutí dotace-Petrovice, prodloužení vodovodu a kanalizace
Předběžný souhlas k rozpočtovému opatření 02/2022
Rozpočtové opatření 02/2022
Předběžný souhlas k rozpočtovému opatření 03/2022
Rozpočtové opatření 03/2022
Předběžný souhlas k rozpočtovému opatření 04/2022
Rozpočtové opatření 04/2022
Předběžný souhlas k rozpočtovému opatření 05/2022