Hospodaření

Předběžný souhlas k RO 09/2021
Rozpočtové opatření č. 09/2021
Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2022
Zápis z 41. VH z 22.4.2022
Plnění Rozpočtu 2021
Schválený Rozpočet 2022
Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2027
Závěrečný účet 2021
Oznámení o zveřejnění 2022
Předběžný souhlas k rozpočtovému opatření 01/2022
Rozpočtové opatření 01/2022
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace-Jemnice, ul. Slavonická,rekonstrukce vodovodu
Smlouva o poskytnutí dotace-Petrovice, prodloužení vodovodu a kanalizace
Předběžný souhlas k rozpočtovému opatření 02/2022
Rozpočtové opatření 02/2022
Předběžný souhlas k rozpočtovému opatření 03/2022
Rozpočtové opatření 03/2022
Předběžný souhlas k rozpočtovému opatření 04/2022
Rozpočtové opatření 04/2022
Předběžný souhlas k rozpočtovému opatření 05/2022
Rozpočtové opatření 05/2022 - zveřejněno 3.10.2022
Přeběžný souhlas k rozpočtovému opatření 06/2022 - zveřejněno 21.10.2022
Rozpočtové opatření 06/2022 - zvěřejněno 4.11.2022
Předběžný souhlas k rozpočtovému opatření 07/2022 - zveřejněno 25.11.2022
Rozpočtové opatření 07/2022 - zveřejněno 5.12.2022
Předběžný souhlas k rozpočtovému opatření 08/2022 - zvěřejněno 12.12.2022
Rozpočtové opatření 08/2022 - zveřejněno 19.12.2022
Aktualizace střednědobého investičního plánu - zveřejněno 2.1.2023
Předběžný souhlas k rozpočtovému opatření 09/2022 - zvřejněno 30.1.2022
Rozpočtové opatření09/2022 - zveřejněno 2.2.2022