Hospodaření

Schválený rozpočet pro rok 2021
Závěrečný účet za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2026
Plnění rozpočtu za rok 2020
Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2021
Oznámení o zveřejnění
Předběžný souhlas k RO 01/2021
Rozpočtové opatření č. 01/2021
Předběžný souhlas k RO 02/2021
Rozpočtové opatření č. 02/2021
Předběžný souhlas k RO 03/2021
Rozpočtové opatření č. 03/2021
Předběžný souhlas k RO 04/2021
Rozpočtové opatření č. 04/2021
Rozpočtové opatření č. 05/2021
Rozpočtové opatření č. 06/2021
Předběžný souhlas k RO 07/2021
Rozpočtové opatření č. 07/2021
Rozpočtové opatření č. 08/2021
Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2022