Hospodaření

Schválený rozpočet pro rok 2019
Závěrečný účet za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu 2019
Rozpočtové opatření 01/2019
Rozpočtové opatření 02/2019
Rozpočtové opatření 03/2019
Rozpočtové opatření 04/2019
Rozpočtové opatření 05/2019
Rozpočtové opatření 06/2019
Rozpočtové opatření 07/2019
Rozpočtové opatření 08/2019
Rozpočtové opatření 09/2019
Rozpočtové opatření 10/2019
Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2020
Aktualizace pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2020