Hospodaření

Schválený rozpočet pro rok 2020
Závěrečný účet za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2025
Plnění rozpočtu za rok 2019
Rozpočtové opatření č. 01/2020
Rozpočtové opatření č. 02/2020
Rozpočtové opatření č. 03/2020
Rozpočtové opatření č. 04/2020
Rozpočtové opatření č. 05/2020
Rozpočtové opatření č. 06/2020
Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2021