Hospodaření

Předběžný souhlas k RO 09/2021
Rozpočtové opatření č. 09/2021
Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2022
Zápis z 41. VH z 22.4.2022
Plnění Rozpočtu 2021
Schválený Rozpočet 2022
Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2027
Závěrečný účet 2021
Oznámení o zveřejnění 2022