Hospodaření

Schválený rozpočet pro rok 2021
Závěrečný účet za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2026
Plnění rozpočtu za rok 2020
Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2021
Oznámení o zveřejnění
Rozpočtové opatření 01/2021
Rozpočtové opatření 02/2021
Rozpočtové opatření 03/2021