Hospodaření

Schválený rozpočet pro rok 2019
Závěrečný účet za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu 2019
Rozpočtové opatření 01/2019
Rozpočtové opatření 02/2019
Rozpočtové opatření 03/2019
Rozpočtové opatření 04/2019
Rozpočtové opatření 05/2019