Vaše cesta k vodě...

Svazek VODOVODY A KANALIZACE vznikl po privatizaci v roce 1993 rozštěpením Jihomoravských vodovodů a kanalizací Brno, odštěpný závod Třebíč.

Je vlastníkem veškeré vodohospodářské infrastruktury a v současné době má 126 členských obcí.

VÍCE O SPOLEČNOSTI

ZPRÁVY

Aktuální cena vody pro rok 2019

Představenstvo svazku VODOVODY A KANALIZACE schválilo dne 30. 10. 2018 kalkulaci cen pro vodné a stočné pro rok 2019.
Více

Zájemci o exkurzi na vodárenské objekty

Všichni zájemci o exkurzi na vodárenské objekty VAK zajišťuje paní Bojková z VAS, a. s..
Více

HERALTICKÁ VODA

Město Třebíč je zásobeno pitnou vodou ze tří vodních zdrojů. První vodní zdroj představuje vodní nádrž Mostiště, druhým vodním zdrojem pro město je Vranovská přehrada a třetím je tzv. vodní zdroj „Heraltice“. Průměrná denní spotřeba pitné vody města Třebíč je 110 l/s. Z toho „Heraltice“ městu dodávají přes 20 l/s. Nejkvalitnější vodou z výše uvedených zdrojů je právě voda z „Heraltic“, neboť se jedná o vodu podzemní s vysokou biologickou hodnotou. Voda vykazuje optimální poměr vápníku a hořčíku, má nízký obsah dusičnanů. Proto je možno vodu používat pro přípravu umělé kojenecké stravy. Aby kvalitní voda byla dostupná všem občanům Třebíče, ale i jeho okolí, svazek v r. 1996 zprovozňuje v centru města dva výdejní automaty na výdej heraltické vody. V r. 1999 svazek zprovozňil třetí automat, tentokrát na výdej vody perlivé, sycené oxidem uhličitým.

Více

VODOVODY A KANALIZACE
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
vaktr@vaktr.cz
+420 568 899 154

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
divize Třebíč
Dispečink: 568 846 253, 603 804 288 – poruchy
Sekretariát: 568 899 115
sekretariat@vastr.cz – vyjádření k sítím, změny smlouvy nebo odběrného místa

www.vodarenska.cz

VOLEJTE V PŘÍPADĚ PORUCHY