Vaše cesta k vodě...

Svazek VODOVODY A KANALIZACE vznikl po privatizaci v roce 1993 rozštěpením Jihomoravských vodovodů a kanalizací Brno, odštěpný závod Třebíč.

Je vlastníkem veškeré vodohospodářské infrastruktury a v současné době má 126 členských obcí.

VÍCE O SPOLEČNOSTI

ZPRÁVY

Aktuální cena vody pro rok 2019

Představenstvo svazku VODOVODY A KANALIZACE schválilo dne 30. 10. 2018 kalkulaci cen pro vodné a stočné pro rok 2019.
Více

Zájemci o exkurzi na vodárenské objekty

Všichni zájemci o exkurzi na vodárenské objekty VAK zajišťuje paní Bojková z VAS, a. s..
Více

Seminář pro svazkové obce

V sekci Ke stažení je dostupná Prezentace ze semináře pro obce ze dne 21. 5. 2019.

HERALTICKÁ VODA

Město Třebíč je zásobeno pitnou vodou ze tří vodních zdrojů. První vodní zdroj představuje vodní nádrž Mostiště, druhým vodním zdrojem pro město je Vranovská přehrada a třetím je tzv. vodní zdroj „Heraltice“. Průměrná denní spotřeba pitné vody města Třebíč je 110 l/s. Z toho „Heraltice“ městu dodávají přes 20 l/s. Nejkvalitnější vodou z výše uvedených zdrojů je právě voda z „Heraltic“, neboť se jedná o vodu podzemní s vysokou biologickou hodnotou. Voda vykazuje optimální poměr vápníku a hořčíku, má nízký obsah dusičnanů. Proto je možno vodu používat pro přípravu umělé kojenecké stravy. Aby kvalitní voda byla dostupná všem občanům Třebíče, ale i jeho okolí, svazek v r. 1996 zprovozňuje v centru města dva výdejní automaty na výdej heraltické vody. V r. 1999 svazek zprovozňil třetí automat, tentokrát na výdej vody perlivé, sycené oxidem uhličitým.

Více

VODOVODY A KANALIZACE
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
vaktr@vaktr.cz
+420 568 899 154

Svazek nevydává vyjádření k sítím

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
divize Třebíč
Dispečink: 568 846 253, 603 804 288 – poruchy
Sekretariát: 568 899 115
sekretariat@vastr.czvyjádření k sítím, změny smlouvy nebo odběrného místa

www.vodarenska.cz

VOLEJTE V PŘÍPADĚ PORUCHY