Vaše cesta k vodě...

Svazek VODOVODY A KANALIZACE vznikl po privatizaci v roce 1993 rozštěpením Jihomoravských vodovodů a kanalizací Brno, odštěpný závod Třebíč.

Je vlastníkem veškeré vodohospodářské infrastruktury a v současné době má 133 členských obcí.

VÍCE O SPOLEČNOSTI

ZPRÁVY

Aktuální cena vody pro rok 2024

Představenstvo svazku VODOVODY A KANALIZACE
schválilo dne 28. 11. 2023 kalkulaci cen pro vodné a stočné pro rok 2024.
Více

Dostavba SV Třebíčsko - ÚV Pokojovice

ZAHÁJENÍ STAVBY NOVÉ ÚPRAVNY VODY V POKOJOVICÍCH 18.7.2023
Více

HERALTICKÁ VODA

Město Třebíč je zásobeno pitnou vodou ze tří vodních zdrojů. První vodní zdroj představuje vodní nádrž Mostiště, druhým vodním zdrojem pro město je Vranovská přehrada a třetím je tzv. vodní zdroj „Heraltice“. Průměrná denní spotřeba pitné vody města Třebíč je 110 l/s. Z toho „Heraltice“ městu dodávají přes 20 l/s. Nejkvalitnější vodou z výše uvedených zdrojů je právě voda z „Heraltic“, neboť se jedná o vodu podzemní s vysokou biologickou hodnotou. Voda vykazuje optimální poměr vápníku a hořčíku, má nízký obsah dusičnanů. Proto je možno vodu používat pro přípravu umělé kojenecké stravy. Aby kvalitní voda byla dostupná všem občanům Třebíče, ale i jeho okolí, svazek v r. 1996 zprovozňuje v centru města dva výdejní automaty na výdej heraltické vody. V r. 1999 svazek zprovozňil třetí automat, tentokrát na výdej vody perlivé, sycené oxidem uhličitým.

Více

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč

Ústředna: 568 899 111

Sekretariát: 568 899 115, [email protected]

Dispečink: 568 846 253, 603 804 288 – poruchy

Bližší údaje najdete na webových stránkách společnosti www.vodarenska.cz.

Zákaznické oddělení
568 899 141
568 899 142
568 899 150
737 270 447
[email protected]
[email protected]

VOLEJTE V PŘÍPADĚ PORUCHY

VODOVODY A KANALIZACE dobrovolný svazek obcí
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
[email protected]
+420 568 899 154

Provoz vodovodů a kanalizací zajišťuje
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.