Vaše cesta k vodě...

Svazek VODOVODY A KANALIZACE vznikl po privatizaci v roce 1993 rozštěpením Jihomoravských vodovodů a kanalizací Brno, odštěpný závod Třebíč.

Je vlastníkem veškeré vodohospodářské infrastruktury a v současné době má 131 členských obcí.

VÍCE O SPOLEČNOSTI

ZPRÁVY

Aktuální cena vody pro rok 2023

Představenstvo svazku VODOVODY A KANALIZACE schválilo dne 29. 11. 2022 kalkulaci cen pro vodné a stočné pro rok 2023.
Více

HERALTICKÁ VODA

Město Třebíč je zásobeno pitnou vodou ze tří vodních zdrojů. První vodní zdroj představuje vodní nádrž Mostiště, druhým vodním zdrojem pro město je Vranovská přehrada a třetím je tzv. vodní zdroj „Heraltice“. Průměrná denní spotřeba pitné vody města Třebíč je 110 l/s. Z toho „Heraltice“ městu dodávají přes 20 l/s. Nejkvalitnější vodou z výše uvedených zdrojů je právě voda z „Heraltic“, neboť se jedná o vodu podzemní s vysokou biologickou hodnotou. Voda vykazuje optimální poměr vápníku a hořčíku, má nízký obsah dusičnanů. Proto je možno vodu používat pro přípravu umělé kojenecké stravy. Aby kvalitní voda byla dostupná všem občanům Třebíče, ale i jeho okolí, svazek v r. 1996 zprovozňuje v centru města dva výdejní automaty na výdej heraltické vody. V r. 1999 svazek zprovozňil třetí automat, tentokrát na výdej vody perlivé, sycené oxidem uhličitým.

Více

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč

Ústředna: 568 899 111

Sekretariát: 568 899 115, sekretariat@vastr.cz

Dispečink: 568 846 253, 603 804 288 – poruchy

Bližší údaje najdete na webových stránkách společnosti www.vodarenska.cz.

Zákaznické oddělení
568 899 141
568 899 142
568 899 150
737 270 447
reklamace@vastr.cz
odecty@vastr.cz

VOLEJTE V PŘÍPADĚ PORUCHY

VODOVODY A KANALIZACE dobrovolný svazek obcí
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
vaktr@vaktr.cz
+420 568 899 154

Provoz vodovodů a kanalizací zajišťuje
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.