ZALOŽENÍ ORGANIZACE

Dobrovolný svazek měst a obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč byl založen dne 6. 5. 1993 ustavující schůzí. Počet zakládajících obcí k 6. 5. 1993 činil 75 měst a obcí.V průběhu existence svazku vstoupily do svazku další obce, některé naopak využily svého práva a ze svazku vystoupily. K 21.4.2023 je ve svazku 133 členských měst, městysů a obcí z okresu Třebíč, Znojmo, Brno venkov a Žďár nad Sázavou.

Hlavním posláním svazku VODOVODY A KANALIZACE Třebíč je zajištění rozvoje a obnovy vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod a dalších vodohospodářských zařízení, čímž zabezpečuje zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod ve všech členských obcích.

Provozní společností svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., která prostřednictvím divize Třebíč zajišťuje bezproblémové dodávky pitné vody a čištění vody odpadní. VODOVODY A KANALIZACE Třebíč jsou jedním ze společníků Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o., který je jediným akcionářem, tedy i vlastníkem, VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Finanční prostředky z pronájmu vodohospodářského majetku, které svazek získává od VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., jsou systematicky investovány do financování obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury členských obcí. V maximální možné míře jsou využívány veškeré dotační prostředky poskytované Jihomoravským krajem, Krajem Vysočina, Českou republikou i Evropskou unií.

 

Představenstvo svazku VODOVODY A KANALIZACE

schválilo dne 28. 11. 2023 kalkulaci cen pro vodné a stočné pro rok 2024.

Vodné ve výši
63,00 Kč bez DPH

70,56 Kč s 12 % DPH

Stočné ve výši
60,83 Kč bez DPH
68,13 Kč s 12 % DPH

Vodné + stočné
138,69 Kč s DPH