ZALOŽENÍ ORGANIZACE

Dobrovolný svazek měst a obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč byl založen dne 6. 5. 1993 ustavující schůzí. Počet zakládajících obcí k 6. 5. 1993 činil 75 měst a obcí.V průběhu existence svazku vstoupily do svazku další obce, některé naopak využily svého práva a ze svazku vystoupily. K 28. 05. 2021 je ve svazku 131 členských měst, městysů a obcí z okresu Třebíč, Znojmo, Brno venkov a Žďár nad Sázavou.

Hlavním posláním svazku VODOVODY A KANALIZACE Třebíč je zajištění rozvoje a obnovy vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod a dalších vodohospodářských zařízení, čímž zabezpečuje zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod ve všech členských obcích.

Provozní společností svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., která prostřednictvím divize Třebíč zajišťuje bezproblémové dodávky pitné vody a čištění vody odpadní. VODOVODY A KANALIZACE Třebíč jsou jedním ze společníků Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o., který je jediným akcionářem, tedy i vlastníkem, VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Finanční prostředky z pronájmu vodohospodářského majetku, které svazek získává od VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., jsou systematicky investovány do financování obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury členských obcí. V maximální možné míře jsou využívány veškeré dotační prostředky poskytované Jihomoravským krajem, Krajem Vysočina, Českou republikou i Evropskou unií.

 

Představenstvo svazku VODOVODY A KANALIZACE

schválilo kalkulaci cen pro vodné a stočné pro rok 2021 a to:

vodné ve výši
51,85 Kč bez DPH
57,04 Kč s DPH

stočné ve výši
39,84 Kč bez DPH
43,82 Kč s DPH