Aktuální zprávy VaK Třebíč - dobrovolný svazek obcí

„VODOVOD STAŘEČSKO“

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "VODOVOD STAŘEČSKO"
Zpracování dokumentace pro stavební řízení včetně inženýrské činnosti.

Zveřejněno dne: 12.08.2011

Vodovodní přivaděč ÚV Štítary - Jemnice

VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Zveřejněno dne: 02.08.2011
Sejmuto dne:

Průzkum zdrojů podzemních vod Římov

výzva k podání nabídky, zveřejněno 10.5.2011

„VODOVODY A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“

výzva k podání nabídky, zveřejněno 10.5.2011

„JAROMĚŘICE – kanalizace, dostavba a rekonstrukce“ - UKONČENO

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „JAROMĚŘICE – kanalizace, dostavba a rekonstrukce“ zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
Výkon technického dozoru investora (TDI) projektu  „JAROMĚŘICE – kanalizace, dostavba a rekonstrukce“
Vyvěšeno: 08.11.2010
Sejmuto: 22.11.2010

Archiv článků

Aktuálně

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2017

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2017

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

Investiční akce v roce 2016

Svazek realizuje v roce 2016 investiční akci Třebíčsko – vodohospodářská infrastruktura II. fáze (T‑VHI)
a Třebíčsko – dostavba vodovodů a kanalizací II. fáze (T‑DVK). F
inancování obou akcí z dotací Operačního programu Životní prostředí v rámci 61. výzvy.

Více novinek